حیران
www.heyranco.com

صنیاع غذایی حیران

تاریخچه شرکت
گذشته
شرکت صنایع غذایی حیران در سال ۱۳۸۴ موفق به اخذ مجوز تأسیس واحد فرآورده های گوشتی از اداره صنایع شد و در سال ۱۳۸۶ به مرحله بهره برداری و تولید آزمایشی رسید.
توضیح مختصر درباره ما

دربازه صنایع غذایی حیران

تاریخچه شرکت
گذشته
شرکت صنایع غذایی حیران در سال ۱۳۸۴ موفق به اخذ مجوز تأسیس واحد فرآورده های گوشتی از اداره صنایع شد و در سال ۱۳۸۶ به مرحله بهره برداری و تولید آزمایشی رسید. محصولات این شرکت در شروع فعالیت: همبرگر معمولی ۳۰ درصد، کباب لقمه معمولی ۳۰ درصد، همبرگر ممتاز۶۰ درصد، کباب لقمه ۶۰ درصد، مرغ برگر۶۰ درصد

حال
اهتمام به نوآوری و حفظ کیفیت برتر موجب گردیده که شرکت ظرفیت تولید و فروش خود افزایش داده و هم اینک با برخورداری از ظرفیت سالانه ۱۵۰۰ تن در تنوع محصولات خود تجدیدنظرنماید. محصولات تولیدی شرکت در حال حاضر: همبرگر ۳۰ درصد ، کباب لقمه ۳۰ درصد ، همبرگر ممتاز ۶۰ درصد ، کباب استیک ۶۰ درصد، کباب لقمه ۶۰ درصد، چیزبرگره۶ درصد، مرغ برگره۶ درصد ، همبرگره۸ درصد (ذغال برگر)، همبرگر ممتاز۹۰ درصد شرکت صنایع غذایی حیران برای اولین بار موفق به تولید مرغ برگردرمنطقه گردید که با ارائه این محصول در نمایشگاه بین المللی استان موفق به دریافت جایزه برتر(ممتاز) نمایشگاه گردید و مورد تقدیر قرار گرفت و نیز با توجه به فعالیت مسمتر این واحد تولیدی در عرصه اقتصادی کشور موفق به دریافت واحد نمونه سال ۸۹ گردیده است.

آینده با تدوام سیاست توسعه ورود به عرصه رقابت جهانی ، استفاده از روشهای مدرن مديريت بهره برداری Kaizen تعالی سازمانی EFQM، مدیریت ارتباط با مشتریان CRM و بسیاری از تکنیکهای روزمدیریت در دستورکار شرکت قرار گرفته است به نحوی که توانایی آتی شرکت را در ارائه خدمات و محصولات برترو صادرات به کشورهای همسایه را افزایش دهد